Hüpoteeklaen
Hüpoteeklaen on pikaajaline laen, mille tagatiseks on kinnisvara. Erinevalt teistest laenuliikidest saab eluasemelaenu anda ainult eluaseme ostmiseks, mille peamine tagatis on ostetud eluaseme hüpoteek (hüpoteek). Hüpoteeklaen eelis on see, et eluaseme ostmisel krediidiga saab laenuvõtja võimaluse elada täna oma korteris ja tasuda selle eest järk-järgult laenuperioodi jooksul. Huvitatud isiku hüpoteeklaenu põhitingimusteks on oma säästud vähemalt 11% soovitud eluruumi väärtusest ning stabiilne ja tõendatud sissetulek, mis tagab isiku krediidivõimelisuse. Lisaks põhitingimustele, nagu intressimäär või omafinantseering, pöörake tähelepanu ka muudele tingimustele. Näiteks kas on võimalik laenu ennetähtaegselt tagasi maksta või kuidas saada maksepuhkust. Hüpoteeki käsitletakse tavaliselt kui laenu eluaseme ostmiseks. Sellisel juhul on pandiks korter, mis on ostetud pangast saadud rahaga.
Lisateave

Hüpoteeklaenu intressimäär

Muutuv või muutuv intressimäär koosneb kahest komponendist: perioodiliselt muutuvast intressimäärast ja panga-kliendi lepingus fikseeritud marginaalist. Fikseeritud intressimäär tähendab, et panga ja kliendi vahel on sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt jääb pangalaenu intressimäär pikaks ajaks (näiteks viie või kümne aasta jooksul) muutumatuks. Sellisel juhul kaitseb laenuvõtja end intressimäära võimaliku tõusu eest, sest tema igakuiseid makseid ei mõjuta intressimäär teatud aja jooksul. Samal ajal jääb fikseeritud intressimäär muutumatuks ka juhul, kui krediidi hind langeb.

Hüpoteeklaenu omadused

Vaadake üle oma pere eelarve ja hinnake hoolikalt oma maksevõimet. Selleks, et oma igapäevaste kuludega toime tulla, ei tohi igakuine laenumakse ületada 30-50 protsenti pere sissetulekust. Arvestage ka sellega, et tulevikus võib teie kohustuste suurus või sissetulekud muutuda, sest eluasemelaenu periood on tavaliselt piisavalt pikk. Selle aja jooksul võivad tekkida ootamatud materiaalsed raskused või ettenägematud kulutused. Igal juhul ei ole vaja võtta maksimaalset võimalikku laenukohustust, sest halvimal juhul võib see kaasa tuua elukvaliteedi languse ja tõsiseid probleeme. Pärast pangast positiivse vastuse saamist ootavad teid ees suured kulud seoses laenu väljastamisega, mille kogusumma võib ulatuda üle saja euro. Reeglina tuleb tasuda kinnisvara tagatise väärtuse hindamise ja tagatiseks oleva vara kindlustamise eest. Pange tähele, et kui tagatiseks oleva vara kindlustus on kohustuslik, muud liiki kindlustust, mida saate pakkuda, ostate omal äranägemisel. Näiteks pikaajalise laenu puhul võib pank pakkuda elukindlustust ja/või laenukindlustust.

Hüpoteeklaenude refinantseerimine

Hüpoteeklaenu on kõige raskem refinantseerida. Praktika näitab, et tarbija- ja autolaenude ümberkujundamine toimub kiiremini.
Kõige populaarsem on siiski hüpoteeklaenude refinantseerimine, sest selliste laenude keskmine intressimäär on viimase viie aasta jooksul langenud 6%. Pank ei tohi keelduda kliendist, kes soovib vahetada hüpoteeklaenuandjat, välja arvatud juhul, kui selline keeld oli algses lepingus ette nähtud.
Juhul kui selline punkt on tehtud ja nõusolekut ei ole antud, koormatakse refinantseerimine uuesti. Lihtsustatult öeldes eraldab teine pank summa esimese laenu tagasimaksmiseks, kuid ei saa kohe tagatist, sest kinnisvara jääb muuks tagatiseks.
Selleks ajaks võib kehtestada standardkrediidimäära ning soodusprogramme või toetusi ei ole.