RAHA

Eesti hinnatõus oli juunis Euroopa Liidu kõige kiiremate seas

Eesti inflatsioon oli juunis 2,6 protsendiga Euroopa Liidu (EL) riikide seas keskmisest kiirem, Eesti hinnatõus jäi seejuures alla vaid viiele liikmesriigile.

Euroala inflatsioon kiirenes kuuga 0,1 protsendipunkti võrra 1,3 protsendini. EL-i riikide keskmine inflatsioon püsis aga maikuu tasemel ehk 1,6 protsendil, selgus Eurostati andmetest.

Juunis oli 3,9 protsendiga kiireim inflatsioon Rumeenias, järgnesid 3,4 protsendiga Ungari ja 3,4 protsendiga Läti. Eesti oli 2,6-protsendise inflatsiooniga kuuendal positsioonil, Eestist kiirem hinnakasv oli veel Slovakkias ja Hollandis, kus mõlemas küündis see 2,7 protsendini.

EL-i aeglaseim inflatsioon oli Kreekas, kus see oli 0,2 protsenti. Järgnesid Küpros 0,3 protsendiga ning Taani ja Horvaatia mõlemad 0,5 protsendiga.

Euroala hinnakasvu panustas juunikuus enim teenuste hinnakasv, mis suurendas euroala inflatsioon 0,73 protsendipunkti võrra.

Toiduainete, alkoholi ja tubaka panus inflatsiooni oli 0,30 protsendipunkti, energia kallinemine põhjustas koguinflatsiooni suurenemist 0,17 protsendipunkti võrra ning ning tööstuskaupade hinnakasv oli 0,07 protsendipunkti.

Allikas: BNS

Back to top button
Close