Kasutustingimused

WOWEESTI kasutustingimused

Kasutades Face Advertising OÜ-le kuuluvaid veebilehti või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Veebikeskkonna www.woweesti.ee leheküljel ja alamportaalides viibimisega ning nende mobiiliväljaannete kasutamisega annate nõusoleku täita kõiki käesolevaid kasutamistingimusi. Face Advertising OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kasutamistingimusi, seega palume Teil neid kontrollida regulaarselt. Teiepoolne WOWEESTI.ee jätkuv kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutamistingimustele. Juhul kui Te ei nõustu kasutamistingimustega, siis peate WOWEESTI.ee kasutamise lõpetama. Te annate nõusoleku kasutada WOWEESTI.ee-d ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende WOWEESTI.ee kasutamist.

Reeglid WOWEESTI.ee portaalis avaldatud materjalide kasutamiseks

www.woweesti.ee veebikeskkonnas avaldatud materjalide varalised autoriõigused kuuluvad Face Advertising OÜ-le, kui materjalide juures pole märgitud teisiti. WOWEESTI.ee portaalis avaldatud materjalide kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ja mõnel muul viisil kasutamine, välja arvatud isiklikul ja mitteärilisel otstarbel, on keelatud. WOWEESTI.ee materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu WOWEESTI.ee materjalide kasutamine vajab Face Advertising OÜ eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

WOWEESTI.ee veebiportaalis avaldatud informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine, tõlkimine ja levitamine on ilma Face Advertising OÜ nõusolekuta lubatud pealkirja ja kolme lause ulatuses. Artiklite refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule ka link refereeritavale materjalile. Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui WOWEESTI.ee veebiportaalist pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel. Youtube’i keskkonnas WOWEESTI kontol olevatele videotele kehtib samuti autoriõigus ja neid ei ole luba kasutada ilma Face Advertising OÜ poolse nõusolekuta. Refereeritud materjali järele lisada internetis täpne viide Face Advertising OÜ originaalmaterjalile sõnadega: “Refereeritud artikli täistekst WOWEESTI.ee veebilehel”, mis on klikitav ning suunab otse Face Advertising OÜ materjalile, mida kasutati.

Kui WOWEESTI.ee portaalis ja WOWEESTI Youtube’i keskkonnas avaldatud lugusid on refereeritud suuremas mahus, on Face Advertising OÜ-l õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:

•200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest.

•320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest.

Back to top button
Close