ELUSTIIL / HEAOLU / KULTUURRAHA

63,5% noortest soovib loobuda palgatööst enne pensioniiga

pensioniiga
Noored plaanivad palgatööst enne pensioniiga loobuda. Foto: PantherMedia/Scanpix

63,5% noortest, keda CV Keskus.ee Lõuna-Eesti suurimal karjäärimessil Intellektika 2017 küsitles, soovib loobuda igapäevasest palgatööst enne pensioniiga, sealhulgas tahab viiendik küsitletuist jätta igapäevase palgatöö veel enne 50. eluaastat.

„Küsisime noortelt, millise vanuseni plaanivad nad teha igapäevast palgatööd, et uurida nende suhtumist töösse ja näha, kas demograafilistest muutustest tulenev tööjõu kiire vähenemine võib seoses noorte plaanidega tööturult varem väljuda veelgi kiireneda,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „43,3% vastanuist ütles, et tahab kindlustada oma pensionipõlve enne riiklikku pensioniiga. 20,2% küsitletud noortest tahab lõpetada igapäevase palgatöö veel enne 50. eluaastaid.“

Küsitluse tulemused peegeldavad Henry Auväärti sõnul ilmekalt noore põlvkonna ellusuhtumist ja seda, et maailmas on töötamise mõiste kardinaalselt muutumas – tööandjad peavad üha enam arvestama, et noore põlvkonna töövõtjad ei taha enam esmaspäevast reedeni hommikust õhtuni 50 aastat järjest tööd teha. See omakorda tähendab, et peame suutma luua rohkem „tarku“ töökohti ja tõstma märkimisväärselt töö efektiivsust.

„Noorte soov jätta igapäevane palgatöö oma vanematega võrreldes varem tuleneb ka kasvanud ettevõtlikkusest. Seda kinnitas ka Intellektika messil korraldatud küsitluse teine küsimus, mille puhul tahtsime teada, kelleks noored 30. eluaastaks saada tahavad. Pea kolmandik vastas, et soovib saada ettevõtjaks,“ sõnas Henry Auväärt. „Märkimisväärne on ka vabakutselise elu soovivate noorte hulk – seda sooviks tervelt 8,2% küsitletuist.“

„Praegu tööturule sisenev põlvkond on kasvanud idufirmade tippajastul, mis kasvatab ühelt poolt seiklusvaimu ja ettevõtlikust, kuid teiselt poolt loob ka mitmeid illusioone sellest, et edukus tuleb lihtsasti ja üleöö,“ leidis Henry Auväärt. „Tööandjad peavad aga arvestama, et noorte väärtused on muutunud ja stabiilsest töökohast hinnatakse enam töölt saadavat kogemust, töö eesmärki ja vabadust ning vastutust otsustamisel, mis ei sunniks neid olema vaid mutter suures masinavärgis.“

Küsitluse korraldas CV Keskus.ee karjäärimessil Intellektika 2017 ja sellele vastas 573 noort. 94,8% vastajatest olid nooremad kui 25 eluaastat.

63,5% noortest soovib loobuda palgatööst enne pensioniiga

Mis vanuseni plaanid teha igapäevast palgatööd?
Tahan kindlustada oma pensionipõlve enne riiklikku pensioniiga 43,3%
Usun, et töötan igapäevasel palgatööl ka pärast 65. eluaastat 25,7%
Tahan lõpetada igapäevase palgatöö enne 50-ndaid eluaastaid 20,2%
Usun, et suudan ja teen igapäevast palgatööd elu lõpuni 10,8%

 

Pea kolmandik noortest soovib saada ettevõtjaks

Kellena, mis ametikohal plaanid töötada 30. eluaastal?
Spetsialistina 33,3%
Ettevõtjana 30,2%
Tippjuhina 13,6%
Keskastmejuhina 9,2%
Vabakutselisena 8,2%
Lihttöölisena 5,4%
Back to top button
Close