MEELERAHU

SUUR HOROSKOOP: Mida toob aasta 2019 hiina horoskoobi loomadele?

04. veebruaril on algamas meil kollase sea aasta, olles ühenduses Maa elemendiga. Aasta 2019 põhiline suund või tähelepanu on suunatud raha teenimisele, majandusega seotud küsimustele ning vanade ja mitte toimivate olukordade/inimeste ära saatmine enda elust. On võimalik leida enda jaoks palju uusi ja soodsaid võimalusi, kuidas enda eluolu parandada.

Kõik see, mis sellel aastal luuakse, see jääb pikemaks ajaks ka püsima. Samas on soodustatud siiski pigem vanade projektide edendamine kui täiesti uued algused. Uued võimalused aga saabuvad siis, kui vanad uksed on sulgunud nii nagu see on vajalik. Siga on kaval ning tark loom ning teab, kuidas jõuda punktini, mis hakkab talle kasu tooma. Vajadusel oskab ta ka manipuleerida, olla nutikas ning vaadata eemalt, kuidas kõik ise paika loksub. 

Inimesed hakkavad rohkem liikuma ringi ostukeskustes ning otsima enda jaoks erinevaid soodsaid tehinguid. Kuid majandustase tõuseb koos hindadega aina kõrgemale. Soovituslik oleks enda teenitud raha siiski rohkem kokkuhoida ja mõistlikult investeerida,  kui seda ebavajaliku peale välja anda. Siis tekib võimalus enda jaoks pikemaks ajaks küllust kasvatada. Seega oleks mõistlik kindlustada oma tagalat järgnevateks aastateks. Ka äriliselt tuleks teha tarku otsuseid ning analüüsida plaane pigem pikaajalises mastaabis, kui lühiajalise õnne nimel. 

Palju sünnib ka sellel aastal juurde lapsi. Isegi peredes, kus lapsed pole planeeritud. Kuna on külluse ja viljakuse aasta, siis see rakendub ka peredes ning sõprusringkondades. Palju on uusi tutvusi ning suhteid oodata. Oma varal aga hoitakse pingsalt silm peal ning see kehtib ka perelise vara mõistes. Kiputakse palju välja astuma ka oma lähedaste eest (eeskätt oma laste), mitte ainult oma varalise kaitse eest. 

Inimesed, kes töötavad valdkondades kus on konkurents, siis seal võite kohata sellel aastal tugevat sõda. Konkurendid on erksamad kui kunagi varem ning valmis enda tõstmiseks su lükkama kõrvale vahendeid valimata. Oluline on vaid see, et sa suudaksid minna ennast kõikuma löömata lõpuni ning ei lase kellelgi ennast tagandada. Jää enda plaanidele ja soovidele kindlaks ning liigu kindlas suunas edasi. Kasvõi hambad ristis, siis on edu sulle tagatud. Ära mine konkurendi õelusega ja ebaaususega kaasa, vaid usalda see Universumi kätte. Universum tegeleb kindlasti ise selle tasakaalustamisega.

Uued plaanid ei ole sellel aastal väga soositud. Pigem tuleks jätkata oma tegevust sellega, millega olete algust teinud Koera aastal. Selle valdkonna täiendamine ja edasi arendamine aga on vägagi soositud. Uute plaanide loomine nii väga soositud ei ole. 

Aasta eesmärgiks on jõuda inimestel selgusele, kuidas peaks oma eludega edasi liikuma. Arvesse tuleks võtta kõiki oma eelmiste eluaastate kogemusi ja omandatud teadmisi, et olla oma tulevikku luues targem. On suur vajadus teha kokkuvõte enda elatud elu üle. Kuna see aasta on tasakaalu leidmise ja leppimise aasta, siis tuleks aktsepteerida kõiki neid viltuvedamisi enda elus ja laskma neil lihtsalt minna. Lepitust tuleks otsida ka vanadest konfliktidest ja suhetest. Isiklikus mastaabis on inimeste jaoks igati parem periood ees ootamas. 

Tööd on inimestel väga palju. Kohustused kasvavad ning võib juhtuda, et kiputakse oma eraelu jätma liiga palju tahaplaanile. Väga hea aeg on arendada ennast tööalaselt edasi just välismaislsele maatsikule. Rahvusvahelised töösuhted on väga soodustatud. Soodustatud on ka erinevad kinnisvara tehingud ning arhidektuuriline ja ehituslik valdkond. Kuid mitte ainult tööalaselt vaid inimesed soovivad rohkem panustada ka oma isikliku vara (kodude, suvilate) ülesehitamisele ja renoveerimisele. Soovitakse tuua oma ellu suuremaid muutusi, kuid seda vaid ennast kasvatades ja kõrgemale tõstes. 

Inimesed hakkavad rohkem otsima vaimsemat tasandit ning enda Kõrgemat Mina. On oluline luua ühendus kõrgemate jõududega, sest nii usutakse jõuda valgustumise ning uue tõeni, mis võiks inimeste elu paremaks muuta. Palju tuleb juurde vaimseid juhte ja õpetajaid ning koolkonnad suurenevad. Aina enam hakatakse otsima enesetäiendamiseks ning arendamiseks võimalusi. Ka rohkem julgetakse teha samme enda unistuste täitmise suunas. Ollakse valmis rohkem võtma riske, et ennast täiendada ning edasi arendada. 

Palju on oodata erinevaid üleujutusi, mis Türgi lõunaosas on juba ka algust näinud. Tsunaamiohte ning kliima soojeneb aina kiiremini. Maaema aga tunneb juba tüdimust selle üle, et inimesed jätkavad tema hävitamise protsessi ning kasutavad ja tarbivad tema vara ebaotstarbekalt. Väärtused on inimeste poolt peapeale pööratud ning enam ei mõjuta ei üleskutsed ega katastroofid, et tuua inimesi tõdemuseni, et Maa on koht, kus me saame eksisteerida ja kui see ühel hetkel otsa saab, siis saab see otsa ühes inimkonnaga. Kuigi riigid hakkavad omalpoolt töötama välja uut süsteemi, et vähendada looduse hävitamist, siis tavainimeste seas jätkub ikkagi laialdane metsade maha võtmine ning loomade tapmine rahateenimise eesmärgil. Nende inimestega, kes meie Maavarasid jätkuvalt hävitavad vaid kiire rikastumise eesmärgil (mis on ahnuse energia), nendele jaoks on Universumil varuks omad õppetunnid, mis ei saa olema kerged. Seega sellel aastal hoidke emakest Maad, millel te elate ja hingate! 

Ka sõjalised olukorrad inimkonna ja riikide vahel süvenevad ning esile võib kerkida ohtlike olukordi isegi nendes paikades, kus seda oodata ei oska. Inimesed ei ole rahul enam enda riigis toimuvaga ning usaldus on kadunud. Valitsused küll üritavad leida lahendusi, kuid see ei saa olema lihtne, sest valitsuste siseselt on palju konflikte ning ebakõlasid, mis kõik peegeldub väljaspoole, rahvale ning mõjutab seeläbi kogu riiki.  Samas aga hakkavad riigid tegema tõsisemaid jõupingutusi, et lahendada globaalseid probleem. Ositakse küll võimalikke lahendusi sõdade lõpetamiseks ja riikide omavahelised suhted paranevad, kuid inimeste ja valitsuse vahelise usaldamattuse tõttu võib toimuda mitmeid riigipöördeid. 

Eestis hakkab rahvas ennast rohkem näitama ja oma arvamisi maksma panema. Eeskätt peaks inimesed hakkama nüüd rohkem tegutsema projektide vastu, mis on seotud looduskeskkonna hävitamisega. Inimeste teadlikus ja vaimsus tõuseb ja ühes sellega tõusevad ka vähemalt poolte inimeste teadlikus meie Maaema vajalikkuse suhtes. Kuna valitsuses tahab võita taas rahva usaldust, siis võidakse isegi võtta rahva palveid ja sõnumeid kuulda. 

Selle aasta kõige tähtsamaks õppetunniks saab aga see, et kõik, mis on vana, see lahkub ning tuleb uus. Ka minevikust on oodata tulemas suhteid tagasi, kuid mitte selleks et jääda, vaid et lahkuda jäädavalt. Lõpetada tuleb ära mineviku lahtised otsad. Saata tuleb ära kõik vanad olukorrad, mitte ammendavad töökohad ja mitte toimivad suhted. Tulemas on uued võimalused, suhted ja olukorrad. Sa pead julgema neid lihtsalt enda jaoks vastu võtta. See saab olema inimeste jaoks kõige raskem, kuna lahkumine on raske. Inimesed kipuvad jääma kinni rutiini ja turvatsooni ning kõik uus on hirmutav. Kuid see on vajalik, et sinu isiklik areng ei jääks seisma. Seega on see uue lootuste ja uue võimaluse aasta paljude jaoks. 

Mida toob aasta 2019 hiina horoskoobi loomadele? 

Rotid on sellel aastal vägagi emotsionaalsed. Kõik ei kipu olema just nende soovide järgi ning nad ei karda ka oma pettumust avalikult välja näidata. Neil tuleb ennast pidevalt tõestada, et enda seisukohti selgitada ning enda sõna maksma panna. Nad teevad seda läbi avaliku arvamuse avaldamise ning enesekehtestamise. Samas aga loovad nad ise endale liiga tugevad raamid ja reelgid, mida nad asuvad järgivad. Seetõttu on ka nende pettumus suurem, kui nad oma plaanides peaksid läbi kukkuma. Parema lahenduse tooks paindlikus ning pehmem meel. Tuleks olla avatud rohkem uutele võimalustele, mida elu neile pakub. Seda just eelkõige sellepärast, et rottidel on sellel aastal mitmeid suhtelõpetamisi. Suhete lõpetamine ei ole aga tema jaoks meeltmööda ning võib tekitada sügava kurbuse ning klammerdumise vajadus. Samas aasta lõpupoole saab talle selgeks, millisele uuele võimalusele see ukse avas. Ka meelelahutust on rohkem kui eelnevatel aastatel. Soovitakse rohkem suhelda ning viibitakse rohkem erinevatel seltskondlikel üritustel. Tööalaselt on ootamas ees aktiivsematel ja töökamatel rottidel kindlasti edukas aasta. Võimalik, et on oodata ametikõrgendust või uue ametikoha omandamist. Igal juhul toimub tööalaselt vanalt tasandilt lahkumine uuele ja palju edukamale tasandile. See muudab roti aga veel enam töökaks ning võib juhtuda, et isikliku elu ja töö vahel kaldub tasakaal rohkem töö kasuks. Ära ennast päris töösse ära lase uppuda. Suhted vajavad ka silumist. 

Pühvelile tuleb muutuste aasta. Tema sees võib olla teatav rahulolematus või segadus, mida ta ise ei oska ehk alguses tõlgendadagi. Kõik paistab pealtnäha justkui korras olevat, kuid sisemiselt ei ole see seda mitte. Pühvlid soovivad sellel aastal eemalduda ning on võimalik, et nad liiguvad isegi teise riiki või linna. Igaljuhul soovivad nad tuua enda ellu uue pinna ning energia ning vanast keskkonnast lahkuda. Vanad suhted või olukorrad muutuvad tema jaoks pärssivaks ning ta tahab põgeneda. Nad on palju liikumises ning valmis looma enda jaoks uusi suhteid ning võimalusi. Samas vanad suhted kinnitavad kanda samuti ning nad seisavad silmitsi ka südamevalu või mure mõtetega seoses erinevate ebakõlaliste suhete tõttu. Tööalaselt aga on oodata uusi ja põnevaid pakkumisi. Uued võimalused võivad nõuda suuremaid pingutusi ning võib lüüa ka pühvli alguses kahtlema, kuid kui sügavalt sissehingata, asjad uuesti läbi kaaluda, siis sa leida, et ikkagi on sinu jaoks väga imeline tööalane aasta tulemas. 

Tiiger on sellel aastal valmis oma eesmärkide täitmise nimel andma endast kõik. Kui ta ikka tahab midagi väga saavutada, siis tema jaoks juba takistusi naljalt ei tule. Ta võib isegi enda ellu tuua nii palju õnnestumisi sellel aastal, et ta ise ka üllatub lõpuks, kui tulemusi enda ees näeb. Samas on sellel aastal vaja tal luua rohkem enda elu jaoks tasakaalu. Oluline on hoida tasakaalu kõiges – suhetes, emotsioonides, töös ning kodus. Majapidamis küsimustega hakkama saamisel on vaja tiigril tugevat närvi. Kodune keskkond võib teda ärritada ning muuta ta mitte rahulolevaks. Samas on tal aga olemas kõik rahalised võimalused, et enda kodune elu muuta rahulolevaks. Võimalik, et tiigrid hakkavad sellel aastal omale uut kodu soetama, mis vastaks rohkem nende nõudmistele. Rahaliselt üleüldse oled tänu oma diplomaatilisele ja läbirääkimisoskusele võimeline enda külluse kasvama panema. Samas ei tohiks aga rahasse, mis sinu juurde nüüd liigub, liiga kergekäeliselt suhtuda. Muidu aastalõpp pead sa oma pead vaevama, et oled teinud valesid otsuseid ning soetanud endale otstarbetuid vidinaid või lihtsalt raha tuulde visanud. Tööalaselt on ees oodata suunamuutusi ning need võivad alguses muuta tiigri rahulolematuks, kuid pikemas tulevikuplaanis toovad need palju suuremat edu, kui tiiger alguses sellesse usub. 

Kass tõmbub sellel aastal veidi melust tagasi ning soovib veeta aega rohkem kodustes tingimustes, ühes oma lähedastega. Võimalik, et see paus on talle vajalik, et turgutada oma tervist või puhata koera aasta ületöötamisest. Ja kui kass vabatahlikult puhkust ei võta, siis lihtsalt olukord sunnib seda ise tegema. Kassid usuvad sellel aastal rohkem headusesse ning seega on nende ellu võimelised tulema ka mitmed head võimalused. Töö alaselt on neil oodata head võimalust enesetäiendamiseks ning võimalik, et nad liituvad isegi mõne uue kursuse või koolitusega. Nad soovivad rakendada rohkem oma potentsiaali ning keskenduvad palju ka töösse. Rahaliselt iseenesest on neil väga hea aasta. Küllus voolab nende kätevahele, kuid kui väljaminekud ei ole korrektselt läbi mõeldud, siis on oht, et raha kaob sama kiiresti, kui kohale jõuab. Oodatakse rohkem toetust ka oma elukaaslaselt. Samas on neil siiski vaja pidevalt veenduda selles, et kui nad ise ei tööta, siis õnn neid ei soosi. Suhete kohapealt peaks veidi oma ütlemisi tagasi hoidma, sest kõik, mis kass sellel aastal lendu laseb, see tema suunas ka tagasi lendab. Ka kavaluse peaks hoidma rohkem oma käppade all, muidu langeb kass iseenda kavaluse ohvriks. Paljud kassid võivad teha algust ka spordi või dieediga, kuna tervis, keha ja välimus nõuavad nüüd kassi tähelepanu. 

Draakonitele on see edukas aasta. Kui draakon midagi enda ellu nüüd plaani võtab, siis teeb ta selle nimel ka märkimisväärseid edusamme, et oma tahtmine saavutada. Kuid oluline on siinkohal see, et ta võtaks kõik otsused oma elus vastu läbi südame. Uisapäisa tehtud otsused ei jää püsima ning võivad kiirelt kaduda. Samas on võimalik ka, et paljud draakonid kohtuvad sellel aastal oma minevikuga. Erinevad inimesed ja sündmused tulevad taas esile ning ootavad uusi võimalusi ning lahendusi. Draakonid tahavad sellel aastal kindlasti seltskonnas särada. Ta suudab panna inimesed enda poole vaatama ning kuulama. See aitab kindlasti kaasa ka tema edule. Samas on vaja nüüd vaadata tal ka enda kaugemasse tulevikku. Seda sellepärast, et ees ootavad teda ka võimalikud muutused töö ja karjääri alal ning nii mõnigi etapp jõuab tema elus sellel aastal lõpusirgele. See on vajalik vaid üksnes tema arengu tõttu. Üldiselt teeb draakon lõpud enda elus sellel aastal ise ja teadlikult, need eelnevalt läbi mõeldes. Paljud hakkavad otsima ka vaimsemat poolt ja elu tõde. Minnakse õppima spirituaalsele kursusele või täiendadakse muul viisil oma vaimseid teadmisi. Suhted kaaslasega on väga head. Rohkem suunatakse tähelepanu perekonna väärtustele ja ühisele tegevusele koos oma kallima inimesega. Pereinimesed suurendavad oma perekonda ning oodata on ka beebiuudiseid. Samas kui üksikud draakonid võivad enda sees tegeleda tugevate kahtlustega – milline suhe peaks tema jaoks olema toimiv või mitte. Ka üksikud soovivad leida enda jaoks kindlustunde ning hakata oma perekonda looma. Ei tohiks luua endale liiga kõrgeid prioriteete, muidu võib üksindus püsima jääda. 

Madu jääb selle aastaga üldiselt rahule. Edukamad maod lasevad enda võimetel ja oskustel kindlasti publiku ees särada ning paljud võivad teha algust ka uute ettevõtmiste ja projektidega. Maod võtavad sellel aastal rohkem ühiskonna ees avalikult sõna ning on valmis oma arvamusi avaldama. Samas tuleb maole sellel aastal ka mitmeid valikuid teepeale ning tal tuleb võtta vastu enda jaoks oluline otsus, kuidas edasi liikuda. Oodata on erinevates valdkondades suunamuutusi. Paljud võivad jääda ristteele püsima ning eelistavad oodata asjade kulg pigem ära, kui hüppavad peaees vette. Madu on võimeline tõstma oma mõjuvõimu, tõestades ära oma väärtused. Ta saab palju toetusi ning nõuandeid, kuidas edasi liikuda ning kui ta neid ka kuulda võtab, siis on kõik takistused tema jaoks ületatavad. Samas tööalaselt tuleb tal ennast tõestada ning vajadusel isegi asuda oma koha eest võitlusesse ning oma seisukohti kindlalt selgitada. Kui ta jääb enesekindlaks oma plaanide ja põhimõtete suhtes, siis aastalõpuks on ta eelmaldanud kõik rahalised katsumused ning suutnud panna ka raha enda poole liikuma. Suhte alaselt on maod valmis rohkem oma tundeid näitama. Vallaline madu asub armastuse otsingutele ning selle ta ka kindlasti leiab. Samas suhtes olev madu pühendab ennast samuti rohkem käesolevale suhtele ning näeb ka enda kohustusi suhte ees. Ühendus partneriga on tugev ning ta mõistab oma partneri soove ja vajadusi. ta veedab oma partneriga rohkem koos aega ning on võimalik, et otsib temaga isegi ühise hobi, et oma suhet tugevdada. 

Hobuste jaoks ootab ees kiire ja tegude rohke aasta. Tal on mitu rauda tules ning kui üks plaan sai just paika, siis uus juba on saabumas ning eelmise plaani paikast nihutamas. Seega võivad hobuseid pidevalt oma plaane muuta ning see muudab nende jalgealuse väga kõikuvaks ja ootamatuks erinevate olukorade suhtes. Samas on rohkem suhtlemist ning tähelepanu saamist teiste poolt. Üldiselt on küll nende jaoks väga viljakas aasta ja küllus on kasvamas. Ühes sellega soosib neid õnn ning erinevad soodsad võimalused tulevad justkui silmapilgust. Kui veidi oma tormakust maha võtta, siis võib ta ehk isegi mõne hea võimaluse enda jaoks ära tunda ning enda kasuks selle tööle panna. Samas kui hobune tahab tööalaselt enda jaoks edu saavutada, siis peab ta olema ka ise väga tegus. Ei tohi lasta mugavusel, hirmudel ja kahtlustel enda üle võimust võtta. Minevik ja elukogemused on jätnud küll oma tarkuse ja jäljed, kuid see mis on minevik, see on minevik. Hobune on valmis looma enda jaoks nüüd uut tulevikku. Samas võib ta olla pigem kartlik, tunnetada liigset ohtu ning on võimalik, et vajub ka mugavustsooni ning ootab, et õnn talle ise sülle kukuks. See teebki hobused oma plaanide suhtes väga muutlikuks. Hobused lõpetavad sellel aastal ka oma vanad suhted ning liiguvad oma eluga edasi. Kohati see tekitab neis rahutust ning hingelist raskustunnet, kuid neil ei ole raskusi uue partneri leidimisega oma ellu. Aasta lõpuks on nad kindlasti leidnud kellegi, kes nende näole naeratuse tagasi toob ning südame helisema paneb. Kõik käib ju neil nii kiiresti. 

Lammastel tuleb üldiselt hea aasta, kuid siiski on ka neil teatavad punktid, mis nad peavad sellel aastal läbi tegema. Mitmed vanad etapid nende elus jõuavad lõpule, kuid need otsused teeb lammas ise. Ta on valmis nüüd lahkuma mänguväljalt, kus ta ei tunne rahulolu. Kui vaja, siis näitab ta oma sõrgasid ning paneb ise kõik nüüd paika just nii nagu ta seda vajab. Ta saab aru, et ta on iseenda elu juht. Lammas võib vahetada kas oma ametikohta või astuda oma põhimõtete eest välja, kui ta millegagi rahul ei ole. Ja uskuge või mitte, ülemused kuulavad neid ja nende soove ning asuvad neid ka kibe kiirelt täitma. Igal juhul tahab lammas nüüd luua enda jaoks rahuloleva ja soodsa pesa ka tööjuurde. Kõik peab olema tema jaoks sobiv. Ka suhetes on ta valmis tegema lõpud, kui ta tunneb, et need ei toimi tema jaoks. Ta on valmis näitama välja oma tõelised mõtted ja tunded, sest tema prioriteediks on eelkõige oma elu korraldada ümber nii, et ta saab sügavalt ööse magada, läheb tööle rõõmuga ning saab ka oma kaaslaselt austust ja hellitusi. Lammas tahab olla sellel aastal vajalik ning armastatud oma keskkonna ja kaaslaste poolt. Ta on selle ka auga välja teeninud, sest eelnevalt on ta pidanud tegema mitmeid mööndusi, et teistel oleks hea. Nüüd on tema kord. Kuid ta ei tee midagi niisama uisapäisa, vaid vastupidi – ta kaalub kõik enne enda jaoks läbi ning loob enne enda jaoks uue mänguväljaku, alles siis on ta valmis vana mänguväljaku sulgema. Sea aasta soosib kõiki tema plaane ja ettevõtmisi väga edukalt. Nende materiaalne seis paraneb, nad suudavad tõsta tänu oma suhtumisele enda autoriteeti ning neile pööratakse rohkem tähelepanu. Neid näeb rohkem seltskonnas ja mitte ainult, neid lausa soovitakse enda seltskonda, sest nad kiirgavad oma edu ja enesekindlust ka teistele. Inimesed vajavad lammaste toetust, et nad suudaks ka ise oma elu nii hästi joonde ajada nagu lammas seda sellel aastal teeb. Võtame lammaste eest mütsi maha, sest nende läbimõeldud enesekindlus on eeskujuks! 

Ahvil on vaja nüüd asuda pingutama, et see aasta saada endale ka mõni komm taskusse. Edu soosib küll ahvi, kuid mitte niisama. Ise tuleb nii mõndagi ennem ära teha. Ahvi ellu on tulemas palju uusi inimesi ja suhteid, kellega ta asub uuele koostööle. Samas on tal vaja teha mitmeid kompromisse ning olla nendes suhetes paindlik, kui tahab, et need suhted viiksid ta eduni. Kahjuks aga kipub ahv olema liiga enesekeskne ning ei taha väga teiste plaanidega kaasa minna. Läbi oma jäärapäisuse kipub ta ise oma võimalusi piirama ning seeläbi võib ta teha valesid samme ja ostuseid. Kui ahv on valmis teistele meelepärane olema ning oma paindlikust välja näitama, siis nii mõnigi suhe võib tema jaoks kasulikuks osutuda. Ka partnerlussuhted on sellel aastal veidi keerulised. Eriti alguse poole. Ta kipub pidama oma partneriga võimuvõitlusi ning ei taha teise poolega väga arvestada. See võib muuta suhted pingeliseks. Samas aga aasta teine pool on tema jaoks suhete alaselt vägagi soositud. Kui ta on vallaline, siis on ta valmis enda ellu uue armastuse otsimiseks ning kindlasti ta selle armastuse ka leiab. Suhtes olevad ahvid on valmis oma käesoleva suhte nimel lõpuks ka pingutama. Ta tunneb, et tal on oma suhte ees teatav vastutus ning on valmis selle enda kanda võtma. Ta soovib palju pingutada ühiste eesmärkide ning soovide nimel. Aasta lõpuks on ahvi jaoks tema partner väga oluline. Tööalaselt on tal sellel aastal palju valikuid. Ta ei tea täpselt kuhu ja kuidas ta peaks edasi liikuma. Kuid see ei tähenda, et tal oleks töö puudus. Vastupidi, ahvi jaoks on sellel aastal liiga palju erinevaid võimalusi, kus ta saaks oma anded särama panna. Ahv suudab raha teenida ning aasta lõpuks on ka kena kopikas kõrvale pandud. Paljud ahvid asuvad ka oma teadmisi täiendama ning lähevad tagasi koolipinki. Karjääriline edu on nende jaoks väga oluline. Ahvid lähevad ka reisile ning just enda lähedastega. Paljud ahvid toovad oma perre ka väikest perelisa. 

Kuke jaoks on keeruline aasta, kuna kukk juba siga ei salli. Neid haarab inspiratsioon ning ideede rohkus. Neil on mitmeid plaane, mis nad kindlasti peaksid sellel aastal ära tegema. See kõik on hea ja tuleb neile kindlasti ka kasuks, kuid iga plaan tuleks eelnevalt läbi mõelda. Tööalaselt on kukkedel võimalusi, kuid seda siis, kui nad ise seda enda jaoks untsu ei keera. Kindlasti jätkub kukkedele palju tööd ning teenimisvõimalustest puudust ei tule, kuid kui nad hakkavad liiga palju plaane endale tegema, siis võib kukk oma plaanidega liiga laiali valguda. Raha tuleb tema jaoks piisavalt ja tal on olemas kõik, mida ta vajab, kuid kui ta teeb läbimõtlematuid otsuseid ning raskelt teenitud raha kohe ära suunab, siis ei jää tal aasta lõpuks küllalt palju alles. Kukk kipub lisaks ebaotstarbekatele kulutustele ka raha kergekäeliselt välja laenama. Seega on see aasta oht, et kuked teevad mitmeid mõtlematuid otsuseid ning on sunnitud seisma silmitsi olukordadega, mis nad tuppikusse suruvad. Kuid siin ei saa kukk süüdistada küll mitte kedagi peale iseenda. Kukk üritab lahendada kõigi teiste probleeme rohkem kui iseenda omasid. Ta on kõigile abiks seal, kus teda vajatakse, kuid ta ei mõtle enda jaoks läbi seda, kuidas see talle endale võib mõjuda. Kukk tunneb vajadust olla vajatud ning silmapaistev isik. Seda tähelepanu otsib ta teisi inimesi abistades. Ühel hetkel aga võib kuke motivatsioon olla maas, sest talle vastu antakse poole vähem, kui sedagi. See aasta peaks olema kukel kindlasti rohkem suunatud oma elus tasakaalu loomisele. Aasta teisel poolel tuleb kukel kulutada oma raha kodustele asjadele. Kuna kukel on sellel aastal palju sahmerdamist, siis jääb suheteks vähe aega. Kukk vajab rohkem tähelepanu oma partnerilt, kuid võib seejuures unustada seda omaltpoolt anda vastu ka oma partnerile. Üksikud kuked kipuvad liiga pikalt otsustama ning liiga kõrgel pilvedes olema suhteid luues. Seega on soositud pigem just olemasolevate suhete täiustamine, kui uute suhete leidmine.  Kukk võiks rohkem suunata oma tähelepanu oma kaaslasele, siis saab ta ka õnne ja armastust kogeda. 

Koera jaoks on tulemas tõeliselt hea ja tore aasta. Koerale tuleb palju uusi võimalusi ning need pole niisama võimalused vaid lausa õnn soosib nende teekonda. Koer avastab enda jaoks niimõndagi uut ning paljud asjad, leiavad uue selguse tema jaoks. Kõik pakkumised, mis talle tulevad, need on talle ehk veidi üllatuslikud, kuid kindlasti positiivsed ning suure mõjuga. Koer on sellel aastal ka väga pere keskne. Lähedased on talle olulised ning ta suunab palju oma mõtteid, tundeid ja tegusid nende heaolule mõeldes. Samas aga on ta valmis tegema oma elus ka suurpuhastust. Kõik need inimesed ja olukorrad, mis teda hävitavad või kuidagigi negatiivselt mõjutavad, siis nüüd on ta valmis need enda elust välja saatma. Ta tahab olla vaba raskustest ning kannatustest. Ta on valmis võtma enda jaoks vastu uued võimalused ja pakkumised. Suhetes või esineda mitmeid lahkhelisid, kuna partner ei mõista koera vajadusi. Koer hoolib väga oma partnerist ning ootab omalt poolt vastu seda, et ka tema partner teda mõistaks ja toetaks. Samas ei tohiks koer ka oma tahtmist liiga palju peale suruda, sest kõik ei käi alati just selle ühe pille järgi. Kuna koera intuitsioon on tugev, siis ta tajub juba kaugelt ära pahatahtlikud mõtted ning on valmis neist kiiruga mööda jooksma. Vallalistel, kui ka õnnetus suhtes olevatel koertel, on võimalus leida enda ellu täiesti uus suhe. Üleüldse saab koera elu olema sellel aastal vägagi seikluste rohke ja huvitav. Koerad otsustavad minna sellel aastal kindlasti ka reisile ning lubada endale rohkem meelelahutust. Tööalaselt on neil hea aasta. Neil tuleb ennast küll aegaajalt jälle tõestada, kuid nad on silmapistvad ning üldiselt ülemuste lemmikud. Seda just kohusetunde ja hästi tehtud töö tõttu. Paljud soovivad ka laiendada oma tööalaseid võimalusi ning tänu sellele on võimalik ka uus töökeskkond, mis on koera jaoks nauditavam. 

Sigade jaoks on aasta 2019 kindlasti kõige enam soositud. Kuid see ei tähenda, et nad võivad jääda puhkama ning kõik libiseb neile niisama otse sülle. Iseenesest kõik see, mis siga sellel aastal enda jaoks loob, sellega ta kindlustab enda jaoks kõik järgmised 12 aastat. Samas mida edukam ta on, seda rohkem visatakse talle aga kaikaid kodaratesse. Ega konkurendid ei maga ning kadestajaid on tema ümber juba palju. Aasta esimene pool on sea jaoks rohkem tegutsemise ja plaanide aasta. Siis ta teeb suuri asju. Võib isegi kasvatada märkimisväärselt oma rahaliselt sissetulekut, kuid ikka ja ainult siis, kui ta ise selle nimel ka on valmis pingutama. Niisama talle rahapada ikka sülle ei kuku. Kui suuremad asjad on töösse pandud, siis teisel poolel võib siga puhkama minna. Siis ta naudib rohkem elu lähedaste keskel, puhkusele sõitmist või nokitseb mõne oma hobi kallal vaikselt ja tasapisi. Üldiselt on rahaliselt tema jaoks tasakaalukas aasta. Kulud ja tulud kipuvad olema suhteliselt tasakaalus ning midagi laia kaarega ikka lehvitada päris pole, kuid puudust ka tundma ei pea. Kui on suurem väljaminek, küll siis juba siga teab, kust see raha võtta. Suhted on pigem seisakus. Siga ootab rohkem initsiatiivi oma partneri poolt ning ise väga luuletusi partnerile laulma ei kipu. Kogu suhte kohustuse annab ta pigem üle oma partnerile. Vallalised sead on pigem oma seisusega rahul ja pea laiali otsas suhtesse ei jookse. Kuid kui tuleb mõni ahvatlev pakkumine, no siis ära ka ei ütleks. 

Ennustuse koostaja,
Ruth

Allikas: VALGUSE INGLID

Back to top button
Close