Reklaam

Lugejaprofiil:
WOWEesti.ee peamine lugeja on seltskondlik, positiivse eluhoiakuga, aktiivne ja avatud uutele väljakutsetele. Ta soovib olla kursis seltskonnasündmustega ja elustiiliuudistega, pöörab tähelepanu enese eest hoolitsemisele ja hetketrendidele.

WOWEesti.ee-l on keskmiselt 50 tuhat unikaalset kasutajat kuus.
Suurimad lugejarühmad Google Analyticsi andmetel on: 25-34 (27%), 35-44 (37%), 45-54 (21%). Sooliselt: naised 65%, mehed 35%.
Kõige rohkem lugejaid on Edasil Tallinnas ca 80%, järgnevad Tartu, Pärnu, Helsingi, Viljandi jt.
Keskmiselt lehel viibitav aeg on umbes 4.min

Koostööprojektid ja reklaamipäringud on oodatud!
Näitame koos, et reklaam võib olla oodatud.

BÄNNERREKLAAM
Õige sõnumiga bänner kvaliteetse sisu juures töötab!
WOWEesti.ee lehel on reklaamidele 8 asukohta.

Suurus (px)Asukoht
1728 x 90Reklaam üleval logo kõrval, päises (TBA)
21045 x 100Reklaam peale logo, järgmine rida. Prime (BHBA)
3660 x 65Reklaam enne artiklit postituste lehel (AABA)
4660 x 60Reklaam artikli sees postituse keskel (SCODE)
5660 x 65Reklaam peale artiklit postituste lehel (BABA)
6290 x 290Reklaam küljeribas, ruut (SBARS)
7290 x 600Reklaam küljeribas, ristkülik (SBARR)
81045 x 100Reklaam kõige allpool, jaluses (BBA)
9
1920 x 1080
1045px on keskelt varjatud ja ülejäänud sõltub muudest ekraanisuurustest (HAT)

Küsi personaalset pakkumist!

SISUTURUNDUS:
Promotsiooniartikkel on lugejale kasulikku ja huvitavat sisu pakkuv reklaamiformaat (sisuturundus), kus ettevõte saab teksti, pildi või video vahendusel tutvustada oma parimaid kogemusi, tooteid ja teenuseid.
Hind kokkuleppel!

Reklaamide tehnilised tingimused:
Sobivad pildifailid (.png, .jpg, .gif)
Maksimaalne faili lubatud maht 100kb.

WOWEesti.ee jätab endale õiguse reklaamide ja promotsioonitekstide avaldamisest keelduda, kui see ei ole väljaande arvates sobilik.

Close