ELUSTIIL / HEAOLU / KULTUURRAHA

Käivitus konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2017”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Foto: Toomas Huik/Postimees/Scanpix

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas välja konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2017“. Tegemist on ühtlasi Eesti eelvooruga üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2017”.

Kutsume ettevõtlust edendanud organisatsioone aktiivselt konkursil osalema ja oma ellu viidud algatusi ka laiemalt tutvustama. Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile.

Ootame ka sellel aastal kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

Projekte saab konkursile esitada viies kategoorias:

  • Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest – tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.
  • Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest –tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.
  • Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest– tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke  või kohalikke uuenduslikke projekte ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks.
  • Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest – tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.
  • Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest– tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste, riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

Osalemiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm ja saata täidetud ning allkirjastatud vorm: [email protected].

Täiendav info: https://mkm.ee/et/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2016

Projektide esitamise tähtaeg on 7. aprill 2017.

Back to top button
Close