ELUSTIIL / HEAOLU / KULTUURTEHNIKA

Turvavööde kasutajate arv Eestis kasvas

turvavöö
Teavituskampaania “Kinnita bussis turvavöö!”

Bussireisijate seas läbi viidud rahvusvaheline uuring, millest võttis osa 7392 vastajat, sh ka 2845 inimest Eestist, näitas, et teavituskampaania “Kinnita bussis turvavöö!” tulemusena kasvas turvavööde kasutajate arv Eesti bussides ligi 10 protsenti.

Politsei, maanteeamet, bussiettevõtted Lux Express ja Simple Express ning Tallinna bussijaam korraldasid novembris ühise teavituskampaania, mis keskendus turvavööde kinnitamise propageerimisele bussides. Kui oktoobris läbi viidud uuringu tulemuste põhjal, millest võttis osa 2222 Eesti bussireisijat, kinnitas enda sõnul turvavöö bussis alati 49,7%, siis detsembris teavituskampaaniale järgnenud küsitluse tulemused näitasid, et turvavöö kinnitas 54,9% vastanutest.

Lux Expressi müügijuhi Sander Lõhmuse sõnul võib teavituskampaania tulemusega igati rahul olla. “Bussiettevõttena, kelle kätte usaldavad igapäevaselt oma elu ja tervise tuhanded reisijad, seame turvalisuse prioriteediks. Olulist osa reisi turvalises mängivad bussijuhi professionaalsus, tehniliselt korras buss, liikluseeskirjadest kinnipidamine ja nõuetele vastavad teeolud, aga mitte vähem oluline on ka reisija enda käitumine. Liiklusõnnetuse puhul tagab isikliku turvavarustuse kasutamine olulisel määral kõikide bussis viibijate turvalisuse,” sõnas Lõhmus ning lubas, et Lux Express jätkab reisijate teadlikkuse tõstmist ja turvavarustuse kasutamise propageerimist bussireisijate seas ka edaspidi.

Turvavarustuse kasutamine naaberriikides

Lisaks Eestile uuris Lux Express turvavarustuse kasutamist ka Lätis, Leedus, Poolas ja Venemaal. Kõikide riikide peale kokku oli tulemuste paranemine mõnevõrra tagasihoidlikum kui Eestis, kuid siiski märgatav. Kui oktoobris kinnitas turvavöö 9902 vastaja hulgast alati 45,2%, siis detsembris 47,8% kõikidest vastanutest, keda oli kokku 7392 inimest. Turvavööde kinnitamise näitajad bussides paranesid kõikides riikides.

Bussiettevõte Lux Express viis Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Venemaal läbi ulatusliku turvavarustuse kasutamise küsitluse, millest võttis osa kokku ligi 17400 bussireisijat. Uuringu esimene etapp viidi läbi oktoobris, millele järgnes kuu aega kestnud teavituskampaania “Kinnita bussis turvavöö!”. Uuringu teine etapp viidi läbi detsembris. Reisijaid küsitleti kõikides Lux Expressi bussides nii rahvusvahelistel marsruutidel kui ka siseliinidel.

Politsei, maanteeameti, bussiettevõtete Lux Express ja Simple Express ning Tallinna bussijaama ühine teavituskampaania “Kinnita bussis turvavöö!” juhtis reisijate tähelepanu turvavarustuse õigele kasutamisele.

Back to top button
Close